Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům – eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů.
Kód
ROZP2010/C56
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvyšování názornosti a didaktické úrovně výuky zvýšením podílu experimentální části výuky. Tímto způsobem chceme anulovat handicapy a diskriminace plynoucí z faktu, že studenti vyrůstají v různých sociálně společenských podmínkách, které jsou odrazem úrovně vzdělání a finanční situace rodičů. Dalším zdrojem nerovností je rozdílná úroveň a zaměření středních škol, které studenti absolvovali před vstupem na VŠ. Prostředkem k anulaci bude názorný a srozumitelný způsob výuky s převládajícím podílem experimentu. Bude se jednat o přechod z modelu výuky v němž student vystupuje v pasivní roli směrem k modelu výuky majícího charakter odborného výcviku v němž student představuje aktivní prvek, který je konfrontován s průběhem reálně prováděného experimentu. Tímto způsobem docílíme nejen eliminace rozdílné znalosti a odborné úrovně studentů, ale rozvineme i samostatné myšlení a aktivní přístup studentů k řešení reálného inženýrského problému.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam