Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Rozvoj přístrojového vybavení technických laboratoří pro výuku nových metalurgických technologií
Kód
ROZP2010/CSM11
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je inovovat experimentální vybavení studentských laboratoří katedry slévárenství (inovace měřících přístrojů a tavících agregátů) a tak zvýšit úroveň praktické výuky studentů v prezenční i kombinované formě studia. V laboratořích vybavených dle návrhu tohoto projektu budou studenti formou aktivního řešení tématických úloh seznamováni s různými metodami přípravy formovacích směsí a jejich hodnocením, metodami přípravy tekuté fáze a se základními principy chování materiálů v širokém rozsahu teplot. Požadované přístrojové vybavení bylo vybráno s ohledem na univerzálnost použití a jednoduchost obsluhy pro přímé měření studentů. Cílem roku 2010 je vybudovat specializované pracoviště pro dilatometrii kovových i nekovových materiálů. V rámci VŠB-TU Ostrava se bude jednat o zcela unikátní pracoviště celoškolského charakteru. Bude tudíž určeno pro potřeby studentů s různým studijním zaměřením. Takto vybudované pracoviště umožní zvýšit úroveň bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam