Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Studium tepelně-fyzikálních vlastností slévárenských materiálů
Kód
SP2011/40
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na studium tepelně-fyzikálních vlastností slévárenských slitin a materiálů pro výrobu slévárenských forem a jader. V současné době dochází k neustálému vývoji nových ostřiv, pojiv a přísad. U slévárenských slitin neželezných kovů bude komplexně vyhodnocena kvalita roztavené slitiny pomocí Dichte Indexu (stupeň naplynění taveniny), Dross Testu(množství vměstků v tavenině) a termické analýzy. Z téže taveniny budou odlity vzorky pro studium tepelné dilatace a vzorky pro tahovou zkoušku (termomechanické vlastnosti). Součástí projektu bude i studium tepelně-fyzikálních vlastností materiálů pro výrobu slévárenských forem a jader metodami stanovení dilatace, vývinu plynů při lití. Tato měření budou probíhat v nově vybudovaných laboratořích vybavenými unikátními zařízeními, které byly pořízeny v rámci projektu MŠMT v roce 2010.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam