Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Studium vlastností kompozitních materiálů.
Kód
SP/201023
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu budou kompozitní systémy. Experimentálně budou stanoveny vybrané závislosti vlastností kompozitních systémů. Projekt splňuje veškeré parametry propojení studenty realizovaného výzkumu s výukou. Výstupy z tohoto projektu pak budou využity studenty ve výuce především prostřednictvím aplikace kompozitních materiálů ve stavbě vozidel. Projekt rozvine tvůrčí schopnosti studentů především v oblasti nekonvenčních materiálových systémů a struktur.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam