Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Studium filtrace hliníkových slitin a její vliv na kvalitu odlitků
Kód
SP/201050
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt bude zaměřen na studium mechanismu interakce taveniny na bázi hliníku s keramikou filtrů. Studován bude podrobně mechanismus primární krystalizace, termodynamika, kinetika a účinnost filtrace taveniny. Filtrace je běžně používanou metodou k dosažení vnitřní jakosti litých materiálů. Přesto však není u slitin na bázi hliníku přesně popsán filtrační mechanismus, ke kterému u těchto materiálů dochází. Nepříznivý je zejména vliv vměstků, které jsou rozptýleny v tavenině a mají podobnou hustotu jako základní materiál. Tavenina je velmi reaktivní a negativně působí i její následná reoxidace při lití. Hodnocení účinnosti filtrace je důležité z pohledu růstu užitných vlastností hliníkových slitin určených pro speciální součásti extrémně namáhaných agregátů v leteckém a automobilovém průmyslu. Na tyto součásti jsou kladeny vysoké požadavky zejména na jejich vnitřní kvalitu. Nekovové částice vyskytující se ve struktuře materiálu snižují zejména pevnostní a plastické charakteristiky, ale také těsnost, která je u těchto součástí velmi podstatná. Je tedy nutno definovat roli nekovových vměstků v interakcích s materiály filtrů a popsat mechanismus turbulentních a laminárních dějů v elementárních buňkách filtrů.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam