Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Provozní měření a testování vlastností vybraných komponent prototypu vozidla
Kód
SP2014/28
Předmět výzkumu
Předmětem bude experimentální výzkum realizovaný prostřednictvím provozních měření a testování vlastností vybraných komponent prototypu vozidla v průběhu jízdních zkoušek, se sběrem dat v reálném čase. Projekt důsledně sleduje naplnění cílů SGS: Podpoří vědecko-výzkumné aktivity studentů ve spolupráci s akademickými pracovníky prostřednictvím přímého zapojení studentů do experimentálního výzkumu a vývoje, čímž přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti vědecké a tvůrčí technické práce zapojených studentů.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam