Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Vybudování výzkumně výukové laboratoře moderních technologií víceosého obrábění pro technologie přípravy kompozitních materiálů, design a prototypové technologie stavby vozidel
Kód
IRP/2014/12
Předmět výzkumu
V rámci projektu vznikne nová výzkumně výuková laboratoř se zaměřením na moderní technologie víceosého obrábění, která bude společně využívána na FMMI, FS a FEI jako experimentální a laboratorní podpora výuky a pro realizaci projektů pracovišti těchto fakult. Tato laboratoř umožní realizovat výuku s velkým podílem experimentální části, která bude spojena s výzkumem a vývojem. Podpora projektu ze strany Fakulty strojní a Fakulty elektrotechniky a informatiky je doložena v příloze "Podpůrná stanoviska Fakult". Díky vzniku laboratoře víceosého obrábění vybavené moderními technologiemi bude zintenzivněna spolupráce s průmyslovými podniky a institucemi. Táto spolupráce bude probíhat jednak na platformě společného výzkumu a dále pak prostřednictvím přímého zapojení odborníků z praxe do výukového procesu. Nově vzniklá laboratoř bude zaměřena do oblasti designu a prototypových technologií stavby vozidel, dále pak do oblasti technologií přípravy špičkových kompozitních materiálů, které budou v rámci výuky a výzkumu aplikovány na nosné konstrukční části sportovních automobilů a formulí. Zájem o spolupráci v oblasti výzkumu a podílení se na výuce již projevila zájem celá řada velmi významných společností jako např. Varroc Lighting Systems, který je významný světový výrobce v oblasti osvětlovací techniky, EVC Group s.r.o., který je lídr v oblasti elektromobility v rámci ČR a střední Evropy, Brebeck Composite s.r.o. který se zabývá zakázkovou výrobou dílů pro Audi Sport, BMW Motorsport, a dílu Lamborghini pro firmu Reiter Engineering. Dopisy vyjadřující zájem o spolupráci v oblasti výzkumu a společné výuky jsou připojeny v příloze "Zájem firem o spolupráci v oblasti výzkumu a společné výuky". Vybudování špičkové laboratoře zaměřené na technologie víceosého obrábění v oblasti designu stavby vozidel a kompozitních materiálů na katedře Materiály a technologie pro automobily, přispěje k vytvoření příznivých podmínek pro přípravu navazujícího studia oboru Materiály technologie pro automobilový průmysl.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam