Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Experimentální studium vlastností vybraných komponentů pro ekologicky šetrnou individuální dopravu
Kód
SP2013/17
Předmět výzkumu
Předmětem experimentálního výzkumu projektu bude studium vlastností vybraných komponentů pro ekologicky šetrnou individuální dopravu. Proběhne studium vlastností vybraných komponentů pohonu, pomocí měření se sběrem dat v reálném čase. Tato měření budou realizována za podmínek co možná nejvíce simulujících reálné režimy v průběhu provozu vozidla. Projekt důsledně sleduje naplnění cílů SGS: Zvyšuje a podporuje vědecko-výzkumné aktivity studentů-doktorandů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Výstupy tohoto projektu přispějí ke zvýšení kvality a efektivnosti vědecké a tvůrčí technické práce zapojených studentů.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam