Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Vývojové zkoušky a studie vybraných komponent vozidel
Kód
SP2016/69
Předmět výzkumu
V rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum a vývoj. Experimentální část bude probíhat prostřednictvím realizace vývojových instrumentovaných zkoušek a laboratorních testů na funkčním vzorku podvozkové platformy a dalších vybraných komponentech. Studenti rovněž provedou designové studie vybraných dílů vozidla. Projekt si klade za cíl zapojit studenty do experimentálního výzkumu a vývoje. Dalším důležitým cílem projektu je podpořit dovednost konstrukčního modelovaní, prostřednictvím realizace designových studií, jako jednoho z tvůrčích nástrojů, který studentům umožní realizovat jejich nápady.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam