Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Zkoušky komponentů vozidel pro ověření výpočetních modelů
Kód
SP2017/73
Předmět výzkumu
V rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum a vývoj. Experimentální část bude probíhat na dynamické zkušebně s cílem namodelovat podmínky zatěžování vybraného konstrukčního uzlu vozidla, které jsou uvažovány při pevnostních analýzách vycházejících z mezních stavů. Studenti celý experiment navrhnou, připraví a vyhodnotí
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam