Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Experimentální stanovení parametrů automobilových konstrukcí
Kód
SP2018/104
Předmět výzkumu
V rámci řešení projektu bude se zapojením studentů realizován experimentální výzkum a vývoj. Experimentální část bude probíhat na dynamické zkušebně s cílem namodelovat podmínky zatěžování vybraného konstrukčního uzlu na rámu vozidla. Naměřené posuvy na reálné konstrukci budou srovnány s výsledky z MKP pevnostní analýzy. Studenti se v průběhu experimentálně pojaté výuky spojené s výzkumem a vývojem seznámí s moderními optickými scanovacími systémy, které v průběhu zatěžování vybraného konstrukčního uzlu na rámu umožňují vizualizací pole deformačních posuvů.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam