Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Nanotechnologie

O studijním programu

Studijní program Nanotechnologie – studium pod dvojím mezinárodním vedením je interdisciplinární doktorský program zahrnující v oblasti fyziky, chemie, materiálového inženýrství, aplikované matematiky a využití výpočetních metod pro popis, návrh a technologii přípravy nanostruktur, nanomateriálů a nanosystémů. Formát studia je specifický dvojím mezinárodním vedením doktoranda na základě mezinárodní smlouvy mezi VŠB-TUO a zahraniční univerzitou, absolvováním dlouhodobých stáží na zahraniční univerzitě pod vedením zahraničního školitele, obhajobou disertační práce před mezinárodní komisí a ziskem dvojího titulu jak z tuzemské, tak zahraniční univerzity.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0719D270002
Název programu Nanotechnologie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály