Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř atomové spektrometrie

 • Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES): Spectruma GDA 750 
 • Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací: Varian AA280 FS 
 • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací: Varian AA280 Z 

  Laboratoř vibrační spektrometrie

  • FTIR spektrometr: Nicolet iS50 (Thermo Scientific, USA)
  • FTIR mikroskop: Nicolet iN10 (Thermo Scientific, USA)
  • Disperzní Ramanův spektrometr: DXR SmartRaman (Thermo Scientific, USA)
  • Disperzní Ramanův mikroskop: DXR Raman Microscope (Thermo Scientific, USA)

  Laboratoř fotoluminiscenční spektrometrie

  • Fotoluminiscenční spektrometr FLSP 920 Series: Edinburgh Instruments, Ltd.
  • UV-VIS včetně DRS techniky IRS-2600Plus: Shimadzu UV-2600
  • UV-VIS spektrometr: Unicam

  Laboratoř rentgenové spektrometrie

  • Vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr: Thermo Fisher ARL PERFORM´X 4200 W

  Laboratoř elementární analýzy

  • Eltra CS 2000
  • Eltra ONH 2000

  Laboratoř texturních vlastností

  • Rtuťová porozimetrie: Autopore 9500, Micromeritic
  • BET analýza: Sorptomatic 1990, ThermoFinnigan
  • Pyknometrie: Pycnomatic Porotec
  • Analyzátor sorpce vodních par (DVS): DVS Advantage 1

  Laboratoř termické analýzy

  • Simultánní TG/DTA/DSC/TMA analyzátor Setaram SETSYS 18TM (20 až 1750 °C)
  • Setaram Line 96 MHTC 3D DSC a 3D DROP Kalorimetr (Vysokoteplotní kalorimetr s 3D DSC senzorem, 20 až 1600 °C)
  • Simultánní TG/DTA/DSC Netzsch STA 449 F3 Jupiter (20 až 2000 °C)
  • Simultánní TG/3D DSCanalyzátor Setaram SENSYS EVO (-120 až 830 °C)
  • Dilatometr Netzsch DIL 402 Expedis Supreme Nano Eye (-180 až 2000 °C)
  • Simultanni TG/DSC analyzator SDT 650, TA Instruments  (20 až 1500 °C)

  Laboratoř elektrochemických metod

  • Potenciostat Autolab PGSTAT302N (Metrohm)
  • Potenciostat PGZ 301 (VoltaLab)

  Laboratoř anorganických tavenin

  • Vysokoteplotní odporová pec Classic s kamerou CANON EOS 550D

  Rheologická laboratoř

  • Vysokoteplotní reometr Anton Paar FRS 1600
  • Ponorný rotační viskozimetr: Rheotec
  • Sada kapilárních viskozimetrů a stalagmometrů
  • Sestava pro vizualizaci toku + software pro analýzu obrazu
  • Denzitometer AntonPaar DMA 4500
  • Ponorný rotační viskozimetr: Brookfield DV3T
  • Ponorný rotační viskozimetr: Brookfield DV2T
  • Rheometr Haake MARS 60
  • Tenzometr Kruss K100
  • FTIR Nicolet IS5
  • Biolin Scientific Attention Theta Flex - kontaktní úhly
  • Viskozimetr Anton PaarSVM 3001

  Laboratoř ekotoxikologie

  • klimatická komora, včetně řízeného osvětlení (UV a VIS) a řízené vlhkosti  – typ MEMMERT ICH110L

  Laboratoř monitoringu životního prostředí

  • Laboratorní vibrační mlýn TESTCHEM-VDM
  • pneumatické prosévací zařízení TESTCHEM – PRP
  • laboratorní nožový mlýn TESTCHEM – LMN
  • sušárna ULE 400 s programovým řízením teploty
  • elektrická komorová pec s programovým řízením teploty
  • rotační třepačka RSK 12
  • mobilní stanice pro analýzy vod
  • pH metr Ph 340 – A/SET – 1
  • pH metr EDGE HI2002-02
  • základní zařízení pro vážkovou analýzu
  • filtrační jednotka