Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř texturní analýzy slouží k měření textury materiálů jak kompaktních, tak práškových. Jedná se o tyto parametry: stanovení porozity, objemové intruze, velikosti pórů a tortuozity (rtuťová porozimetrie), měření specifického povrchu, velikosti a distribuce pórů (mikro-, mezo- a makropóry) (BET analýza: Sorptomatic 1990), stanovení hustoty materiálů (heliová pyknometrie) včetně analýzy sorpce vodních par (analyzátor sorpce vodních par, DVS).

Pro rtuťovou porozimetrii je nutné použít kompaktní vzorky nejčastěji rozměrů 10x10x10 mm, popř. 20x10x10 mm od 0,15 do 5 g. K měření specifického povrchu je nutná navážka vzorku od 0,35 do 1 g, pro hustotu cca 5-10 g. K analýze sorpce vodních par se pohybuje obvykle navážka okolo 5-10 mg.

Zařízení:

  • Rtuťová porozimetrie: Autopore 9500, Micromeritic
  • BET analýza: Sorptomatic 1990, ThermoFinnigan
  • Pyknometrie: Pycnomatic Porotec
  • Analyzátor sorpce vodních par (DVS): DVS Advantage 1

Kontaktní osoby: Ing. Pavlovský Jiří, Ph.D., Ing. Vontorová Jiřina, Ph.D.

sorptomatic.jpg