Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Máš problém s chemií, máš strach, že ji nezvládneš?

Nemusíš, my Ti POMŮŽEME.

Chemistry Support Centre vzniklo 1. 10. 2022 pro potřeby studentů VŠB-TUO při studiu nejen základních kurzů z chemie.

Rozvrh support chemie LS 2024 (002)

Rezervační systém

Rezervujte si konzultaci

Lektoři

Kontakty na lektory, kteří poskytují konzultace

Support centrum nenahrazuje přednášky a cvičení (výpočetní a laboratorní) z chemie, které jsou součástí studia, ale funguje jako další možný vzdělávací nástroj. Zaměřuje se zejména na vybrané teoretické základy obecné, anorganické a fyzikální chemie a hlavně na upevnění znalostí a dovedností z výpočtových cvičení.

Studenti se mohou zdokonalovat v oblasti chemického názvosloví, charakterizace roztoků, vyčíslování chemických rovnic, výpočtů z chemických vzorců a rovnic (stechiometrické výpočty), základních výpočtů v analytické a fyzikální chemii (základy termodynamických a kinetických výpočtů). Ve specifických případech lze na základě zájmu studentů realizovat také podporu se zaměřením na praktická laboratorní cvičení (po konzultaci s příslušným pedagogem).

Pedagogové centra se zaměřují na pomoc studentům v překonávání rozdílů mezi jejich úrovní znalostí z chemie a úrovní, kterou vyžaduje vysoká škola.

Potřebujete-li s něčím z chemie poradit, kontaktujte konkrétního pedagoga přes rezervační systém.

Konzultace budou probíhat v areálech VŠB-TUO v Porubě (A 627, N 722)  i ve Výškovicích (převážně pro studenty FBI).

Studenti jsou povinni se na konzultaci přihlásit 48 hodin předem.

Máte-li další otázky, kontaktujte nás, prosím, na nebo .