Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je vybavena základními přístroji určenými zejména pro přípravu pevných vzorků, pro sledování tepelného rozkladu pevných vzorků a pro stanovení vybraných parametrů ve vodách a vodných výluzích. V laboratoři je rovněž k dispozici sada velkých sít pro určení granulometrického složení vzorku komunálního odpadu dle doporučené metodiky a rovněž pneumatická jednotka pro sítový rozbor sypkých vzorků.

V laboratoři je možno provádět analýzy pevných vzorků na základní palivové vlastnosti dle normovaných postupů. Jedná se o parametry jako je obsah vlhkosti (ČSN 44 1377), popela (ČSN ISO 1171) a celkové hořlaviny. Vzorky pro dané analýzy musí být homogenizovány a množství potřebné pro provedeních uvedených analýz je cca 20 g.

Dále je laboratoř vybavena zařízením pro přípravu vodných výluhů z pevných vzorků odpadních materiálů (množství homogenního vzorku cca 200 g) dle Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů s využitím sušárny, třepačky a filtrační jednotky (viz obrázek).

Zařízení:

 • Laboratorní vibrační mlýn TESTCHEM-VDM
 • pneumatické prosévací zařízení TESTCHEM – PRP
 • laboratorní nožový mlýn TESTCHEM – LMN
 • sušárna ULE 400 s programovým řízením teploty
 • elektrická komorová pec s programovým řízením teploty
 • rotační třepačka RSK 12
 • mobilní stanice pro analýzy vod
 • pH metr Ph 340 – A/SET – 1
 • pH metr EDGE HI2002-02
 • základní zařízení pro vážkovou analýzu
 • filtrační jednotka

Kontaktní osoba: Ing. Fiedor Jiří, Ph.D.

ZP.png