Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metodou vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie lze měřit obsahy většiny prvků od Na po U v pevných a práškových vzorcích nejrůznějších surovin, hornin, rud, geologických a odpadních materiálů. Optimální množství vzorku k analýze je cca 10-12 g (podle matrice a požadované analýzy). Ve většině případů se jedná o analýzu, při které dojde ke znehodnocení analyzovaného vzorku. Rentgenový fluorescenční spektrometr ARL PERFORM´X je vybaven Rh rentgenkou, 2 detektory, 8 měřícími krystaly, 4 volitelnými kolimátory a funkcí mapování. Součástí laboratoře rentgenové fluorescenční analýzy jsou také zařízení pro přípravu vzorků: tavička Vulcan, mlýn Retsch MM400 a lis Vaneox 25t.

Zařízení:

  • Vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr: Thermo Fisher ARL PERFORM´X 4200 W

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Bartoňová Lucie, Ph.D.

XRFS.jpg