Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry spolupracují jak s českými tak zahraničními výzkumnými organizacemi.

Nabízíme Vám spolupráci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu při řešení národních i mezinárodních vědeckých projektů v oblasti materiálové chemie, nanomateriálů, vodivých polymerů, v oblasti elektrochemie, procesního inženýrství, sorpčních procesů, v ochraně životního prostředí a v dalších oblastech. Katedra je významné pracoviště v České republice, které se zabývá komplexním výzkumem fyzikálně-chemických vlastností anorganických a organických materiálů.

České výzkumné organizace

Mezinárodní spolupráce