Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V laboratoři lze zkoumat reologické charakteristiky (tokové a viskozitní křivky, závislost dynamické viskozity na teplotě, příp. chemickém složení) nejenom anorganických tavenin (skel, licích prášků, strusek, tavenin kovů) až do teploty 1550 °C. Vysokoteplotní rotační reometr měří točivý moment vřetene (rozsah otáček je 0 – 200 min-1), které se otáčí v pevně ukotveném kelímku obsahujícím vzorek. Materiál kelímku a vřetene se liší podle typu měřeného vzorku. Pro oxidické systémy se používá grafit a pro kovové systémy vysoce čistý korund. Měření lze provádět na vzduchu nebo v průtočné atmosféře vhodně zvoleného inertního plynu. Teplotní závislost viskozity může být měřena během ohřevu nebo ochlazování při optimální smykové rychlosti, která je určena před vlastním měřením. Optimální hodnota smykové rychlosti je vybrána na základě vyhodnocení tokových křivek. V případě testování licích prášků, strusek, popř. aglomerátu je potřeba dodat vzorek v práškovém stavu o hmotnosti 150 g, v případě kovových materiálů pak váleček o rozměrech 27x40 mm.

Zařízení:

 • Vysokoteplotní reometr Anton Paar FRS 1600

Kontaktní osoba: doc. Ing. Řeháčková Lenka, Ph.D.

Zařízení:

 • Ponorný rotační viskozimetr: Rheotec
 • Sada kapilárních viskozimetrů a stalagmometrů
 • Sestava pro vizualizaci toku + software pro analýzu obrazu
 • Denzitometer AntonPaar DMA 4500
 • Ponorný rotační viskozimetr: Brookfield DV3T
 • Ponorný rotační viskozimetr: Brookfield DV2T
 • Rheometr Haake MARS 60
 • Tenzometr Kruss K100
 • FTIR Nicolet IS5
 • Biolin Scientific Attention Theta Flex - kontaktní úhly
 • Viskozimetr Anton PaarSVM 3001

Kontaktní osoba: doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.

reologicke-vlastnosti.png