Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dům zahraničních služeb

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
58p21 Spolupráce v oblasti technologií snižování emisí 2010 2011

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
24-10949S Potenciál fotoaktivních nanočástic g-C3N4 k multifunkční ochraně stavebního kamene 2024 2026
GAP107/11/1566 Analýza vlivu metalurgicko-materiálových a technologických parametrů kontinuálně litých ocelových předlitků na jejich kvalitu a na stabilitu pochodu 2011 2013
GAP107/11/1918 Výzkum nanočástic sulfidů zinku a kadmia deponovaných na fylosilikátech pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého 2011 2013
GPP106/10/P267 Systémová analýza tepelné degradace odpadních materiálů 2010 2012
GA104/09/0972 Přístěnné efekty při toku mikrodisperzních kapalin: zdánlivý skluz a elektrokinetický potenciál 2009 2011
GA106/09/0370 Heterogenní děje na fázovém rozhraní oxidická tavenina - pevná fáze 2009 2011
GA106/09/1664 Nosičové oxidické katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek určené pro rozklad N2O 2009 2011
GA106/08/0606 Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů 2008 2011
GA106/08/1243 Výzkum plazmové nitridace dutin 2008 2010
GA104/07/1110 Hydrodynamika a transportní jevy ve vícefázových soustavách: od mikroměřítka k makroměřítku 2007 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091 Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí - HEALTHAIR 2018 2020
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118 Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší (AIR BORDER) 2017 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM5/146 Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/009 Výskyt mikroplastů v životním prostředí a možnosti jejich recyklace 2024 2024
SP2024/025 Pokročilé materiály a technologie pro procesy dekarbonizace 2024 2024
SP2023/034 Výzkum a vývoj kompozitních multifunkčních materiálů pro udržitelný rozvoj 2023 2023
SP2023/095 Pokročilé nanostrukturované materiály pro eliminaci chemických a biologických polutantů 2023 2023
HS6162202 Třinecké železárny,Bartus 2022 2022
HS6512202 Třinecké železárny,Dobrov 2022 2022
HS6512203 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 2022 2022
SP2022/112 Výzkum znečištění ovzduší za použití speciálních metod monitoringu, vyhodnocení a verifikace výsledků a návrh a ověření nových termicko-chemických postupů při zpracování organických odpadů a biomateriálů za účelem výroby nových materiálů s vyšší přidanou hodnotou 2022 2022
SP2022/39 Komplexní termofyzikální studium materiálů v kryogenní a vysokoteplotní oblasti 2022 2022
SP2022/61 Příprava, charakterizace a aplikace různých materiálů 2022 2022
HS6192105 Eregli Demir(TUR),Řeháčko 2021 2022
HS6192101 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS6192102 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS6192103 VÚHŽ a.s.,Smetana,1594 2021 2021
HS6192104 BOROSPACE,Smetana,1594 2021 2021
SP2021/44 Charakteristika přenosu suspendovaných částic s využitím neutronové aktivační analýzy a doplňkových analytických metod včetně využití UAV a nové postupy pro zpracování organických odpadů 2021 2021
SP2021/46 Základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemie materiálů 2021 2021
SP2021/68 Termofyzikální studium vybraných anorganických systémů za vysokých teplot 2021 2021
HS6162002 BERGASTO,Bartusek,5132 2020 2020
HS6162005 UDIMO,Jančík,4346 2020 2020
HS6192001 NANO VIVO 99, Řeháčková, 2020 2020
HS6192002 VÚHŽ, Smetana 1594 2020 2020
HS6192003 TŽ,Smetana,1594 2020 2020
SP2020/136 Výzkum znečišťování ovzduší s využitím bezpilotních leteckých prostředků, výzkum biomonitoringu jako prostředku stanovení imisní zátěže vybranými prvky a výzkum speciálních metod využití odpadů 2020 2020
SP2020/44 Chemické a fyzikální vlastnosti vybraných materiálů 2020 2020
SP2020/89 Studium termofyzikálního, termodynamického a kinetického chování slitin na bázi Fe-C-Cr-Ni a dalších anorganických materiálů při vysokých teplotách 2020 2020
HS6161902 BERGASTO,Bartusek,5132 2019 2019
HS6191901 Unipetrol výzkumně vzdělá 2019 2019
HS6191902 Seminář „Interakce tavenin s progresivními anorganickými materiály“ 2019 2019
HS6191903 Třinecké železárny, Řeháč 2019 2019
HS6191904 CORNING SAS,Řeháčková,153 2019 2019
HS6191905 Unipetrol vvc, Smetana 15 2019 2019
IRP/2019/6 Inovace předmětů "Pokročilé analytické metody" a "Toxikologie" - příprava laboratorních cvičení 2019 2019
SP2019/142 Chemické a fyzikální vlastnosti heterostrukturních materiálů 2019 2019
SP2019/157 Biomonitoring jako prostředek imisního monitoringu, výzkum speciálních metod energetického a materiálového využití odpadů 2019 2019
SP2019/90 Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností modelových kvaternárních systémů na bázi Fe-C-O-Cr, Fe-C-O-Ni a dalších anorganických materiálů za vysokých teplot 2019 2019
HS60618132 Röchling Automotive Kopři 2018 2019
HS6061815 BOCHEMIE,Študentová,1515 2018 2018
HS6161801 ENVIFORM,Bartusek,5132 2018 2018
HS6161802 Třinecká projekce,Bartuse 2018 2018
HS6161803 MXN-CZ,s.r.o., Bartusek k 2018 2018
HS6161804 VIADRUS,Bartusek,5132 2018 2018
HS6161805 BERGASTO,Bartusek,5132 2018 2018
HS6171801 Continental,Večeř,4230 2018 2018
HS6171802 ArmaturyGroupa.s.,Koutn 2018 2018
HS6171803 METSO,Večeř,4230 2018 2018
HS6171804 GebrüderDorfner,Matějka, 2018 2018
HS6171806 ArcelorMittal Ostrava,Več 2018 2018
HS6171807 THYSSENKRUPP Steel Europe 2018 2018
SP2018/79 Heterostrukturní materiály pro chemicko-inženýrské aplikace 2018 2018
SP2018/99 Výzkum speciálních metod imisního monitoringu a energetického a materiálového využití bioodpadů a odpadů s organickou složkou 2018 2018
HS6171705 Horava s.r.o.,Večeř 4230 2017 2018
HS60617108 Ústav geoniky,Študentová-617,1515 2017 2017
HS6161701 OKK Koksovny,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161702 Enviform,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161703 VIADRUS,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161704 BONATRANS,Bartusek,5132 2017 2017
HS6161705 VIADRUS,Bartusek,5132 2017 2017
HS6171701 Ústav geoniky,Praus,1675 2017 2017
HS6171704 Continental Automotive,Večeř,4230 2017 2017
SP2017/50 Heterostrukturní kompozitní materiály 2017 2017
SP2017/81 Výzkum znečišťování složek životního prostředí s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a geograckých inormačních systémů 2017 2017
HS6161601 Statutární město Olomouc,Jančík,5132 2016 2025
HS6161603 ACCENDO,Jančík,4346 2016 2017
HS6161605 OKD,Bartusek 2016 2017
HS6171608 ArcelorMittal,Večeř,4230 2016 2017
HS6161602 Třinecké železárny,Bartusek,5132 2016 2016
HS6171601 OTIS,Vontorová,1518 2016 2016
HS6171602 ITT Holdings CR,Študentová,1515 2016 2016
HS6171605 ND STYL,Vontorová,1517,1518 2016 2016
HS6171606 ON SEMICONDUCTOR CR,Raška,4361 2016 2016
HS6171607 Continetal Automotive CR,Ritz,3370 2016 2016
SP2016/121 Výzkum znečišťování ovzduší a vod s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a speciálních analytických metod 2016 2016
SP2016/77 Příprava a vlastnosti vybraných oxidických sorbentů a nanokompozitních materiálů 2016 2016
HN7501503 Magistrát města OL,Jančík,5132 2015 2016
HS6171505 Bochemie,Langová,4327 2015 2016
HS6171604 ArcelorMittal,Večeř,4230 2015 2016
HS6171501 Ostravská univerzita,Študentová,1515 2015 2015
HS6171503 Vítkovice Power Engineering,Ritz,3370 2015 2015
IRP/2015/25 Modernizace výukových studentských laboratoří Katedry chemie 2015 2015
SP2015/76 Studium fyzikálně-chemických procesů na povrchu uhlíkatých a oxidických sorbentů a nanokompozitů na bázi průmyslových odpadů 2015 2015
SP2015/99 Měření vertikálních profilů znečištění ovzduší, vývoj prostředků a analýzy aerosolu. 2015 2015
HS6171405 ArcelorMittal,Večeř,4230 2014 2015
HS6171401 Vítkovice Testing Center,Vontorová,1517 2014 2014
HS6171402 Ing.Zdeněk Zátopek,Ritz,9970,9089 2014 2014
HS6171403 BOCHEMIE,Langová,4327 2014 2014
HS6171404 Viscos Energy Services, Pánek,4301 2014 2014
SP2014/43 Příprava nanokompozitů a sorbentů z materiálů vzniklých úpravou a zpracováním průmyslových odpadů. 2014 2014
ROZP2013/1 Modernizace vědecko-výzkumných laboratoří katedry chemie 2013 2013
SP2013/37 Optimalizace chemických procesů vedoucích k zhodnocení průmyslových odpadů při jejich sanaci 2013 2013
SP2013/95 Výzkum vertikálních profilů charakteristik přízemní vrstvy atmosféry 2013 2013
HS617201 Bochemie, Leško, 4352 2012 2012
HS617202 Bochemie, Leško, 4352 2012 2012
HS617203 Bochemie, Leško, 4352 2012 2012
SP2012/17 Charakterizace transportních procesů probíhajících při sanaci průmyslových odpadů. 2012 2012
SP2012/25 Experimentální studium anorganických heterogenních soustav 2012 2012
SP2012/51 Studium termického zpracování odpadních polymerů v laboratorních podmínkách 2012 2012
HS616201 ALS Laboratory Group, Bartusek, 5132 2011 2012
HS616101 OKK Koksovny,Bartusek, 5132 2011 2011
HS616102 OKK Koksovny,Bartusek, 5132 2011 2011
HS616104 Als Laboratory Group, Bartusek, 5132 2011 2011
HS617101 DEZA, Koutník, 5249 2011 2011
HS617102 Bochemie, Wichterle, 4304 2011 2011
HS617103 Bochemie, Leško, 4352 2011 2011
HS617104 Bochemie, Leško, 4352 2011 2011
HS617105 AGRO-EKO s.r.o. - Mgr. Koutník, 5242 2011 2011
HS617106 Bochemie a.s., Prof. Wichterle, 2011 2011
HS619101 Mater. a metal. výzkum, Smetana,3394 2011 2011
ROZP2011/CSM59 Modernizace chemických laboratoří pro akreditovaný obor Chemie a technologie paliv 2011 2011
SP2011/17 Vybrané studie heterogenních systémů 2011 2011
SP2011/41 Transportní procesy ve vícefázových systémech 2011 2011
SP2011/42 Výzkum procesu termickéko zpracování odpadů na sestavené laboratorní jednotce 2011 2011
CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu 2010 2013
HS616002 OKK Koksovny, Bartusek, 5132 2010 2010
HS616003 OKK Koksovny, Bartusek, 5132 2010 2010
HS616006 DHV CR, Jančík, 4346 2010 2010
HS616007 Moravskoslezský kraj, Jančík, 4346 2010 2010
HS616008 Město Vratimov, Bartusek, 5132 2010 2010
HS616009 Zdravotní ústav, Jančík, 4346 2010 2010
HS617001 AGRO-EKO, Koutník, 5242 2010 2010
SP/201077 Ověření procesu termického zpracování odpadů v laboratorních podmínkách 2010 2010
SP/201078 Studium vybraných vlastností anorganických materiálů sledovaných za vysokých teplot 2010 2010
SP/201095 Výzkum v oblasti vstupních surovin a výstupních materiálů z pyrolýzního procesu 2010 2010
HS616001 Stat. město Opava, Jančík, 4346 2009 2010
MSM6198910019 Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy 2005 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/63 Metoda dynamického rozptylu světla pro charakterizaci suspenzí 2021 2021
FRVS2014/201 Inovace předmětu Elektrochemie doktorského studijního programu Metalurgie (P2106). 2014 2014
FRVS2013/1217 Návrh a sestavení výukové stanice adsorpce 2013 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TO01000250 Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva 2021 2023
TA01020336 Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné 2011 2013

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
8F21007 Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society 2021 2024

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
182-42 Využití superpočítačů pro environmentální modelování. 2019 2022
209-43 Vývoj metod zpracování a analýzy dat z analýz vzorků mechu 2019 2021
182-15 Charakterizace znečištění ovzduší v průmyslových urbanizovaných regionech pomocí jaderných analytických technik, matematického modelování a GIS technologie 2018 2022
182-17 Výzkum použití INAA pro receptorové modelování znečištění ovzduší 2018 2022
159-44 Vývoj metod zpracování a analýzy dat z analýz vzorků mechu 2018 2018
03-4-1128 Výzkum použití INAA pro modelování znečištění ovzduší 2017 2017
259-41 Výzkum rozptylu znečišťujících látek v ovzduší a modelování znečištění. 2017 2017