Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Centrum pokročilých materiálů (CZ)
  • Dekonta, a.s., výzkumný ústav (CZ)
  • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (CZ)
  • Ostravská univerzita (CZ)
  • Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany SÚJCHBO, v.v.i. (CZ)
  • Středoevropský technologický institut (CEITEC) (CZ)
  • Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v.v.i. (CZ)
  • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i (CZ)
  • Vysoké učení technické v Brně (CZ)