Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vibrační spektrometrie popisuje vibrace molekul a jejich částí v analyzované látce. Výsledkem měření je většinou vibrační spektrum. Vibrační spektrometrií lze provádět identifikaci nebo charakterizaci látek přítomných ve vzorku nebo predikovat strukturu molekul zkoumaných látek. Lze rovněž provádět identifikaci neznámých látek či zjišťovat přítomnost kontaminantů nebo nečistot ve zkoumané vzorku. Vibrační spektrometrie nepatří k metodám stopové analýzy (je schopna detekovat látky s obsahem vyšším než 0,1 %). Vibrační spektroskopie není určena pro prvkovou analýzy (určení prvků ve zkoumaném vzorku). Vibrační spektroskopie umožnuje analyzovat velmi široký sortiment různých typů vzorků. V naší Laboratoři vibrační spektrometrie provádíme zejména analýzu pevných látek; analýza kapalných a plynných je však rovněž možná. Pro analýzu pevných látek je postačujícím množstvím cca 10 mg vzorku. Množství potřebné pro analýzu kapalných či plynných vzorků je nutno předem konzultovat.

Zařízení:

  • FTIR spektrometr: Nicolet iS50 (Thermo Scientific, USA)
  • FTIR mikroskop: Nicolet iN10 (Thermo Scientific, USA)
  • Disperzní Ramanův spektrometr: DXR SmartRaman (Thermo Scientific, USA)
  • Disperzní Ramanův mikroskop: DXR Raman Microscope (Thermo Scientific, USA)

Kontaktní osoba: doc. Ing. Ritz Michal, Ph.D.

Obrazek-Vibracni-spektrometrie.png