Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř pro měření fotoluminiscenčních emisních (PL) či excitačních spekter různých nanomateriálů, kinetiky, doplněné DRS a UV/VIS spektrofotometrií různých fotokatalyzátorů. Slouží ke zjištění fotoluminiscenčních a optoelektronických vlastností fotokatalyzátorů, dějů z pohledu interakce fotoindukovaných elektronů a děr apod. Metody mohou být dále doplněny tzv. technikou měření scavengers (fotodegradace pomocí speciálních činidel na zjištění, zda se podílejí na optoelektronické vlastnosti díry (h+), ∙OH a ∙O2- radikály, včetně stanovení fotodegradace fotokatalyzátorů na modelových organických barvivech) v oblasti UV či VIS. Maximální hmotnost vzorku je pro měření PL a excitačních či DRS spekter cca 5 g, minimální 1 g. Lze měřit práškové vzorky (jemná zrnitost-pudr), či kapalné vzorky.

Zařízení

  • Fotoluminiscenční spektrometr FLSP 920 Series: Edinburgh Instruments, Ltd.
  • UV-VIS včetně DRS techniky IRS-2600Plus: Shimadzu UV-2600
  • UV-VIS spektrometr: Unicam

Kontaktní osoba: Ing. Pavlovský Jiří, Ph.D.

DRS-spektrometr.jpg