Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci laboratoře termické analýzy jsou studovány termofyzikální vlastnosti (teploty fázových transformací, rozkladné teploty, tepelné kapacity, koeficienty teplotní roztažnosti a mnohé další) materiálů (pevná a kapalná fáze, v různých formách: bulk, prášek, gel,…) a jejich termodynamické a kinetické chování. Předmětem studia jsou také fyzikální, chemické a fyzikálně chemické procesy (fázové transformace, rozkladné procesy,…). Pro získání klíčových údajů jsou využívány metody DTA, DSC, DIL, TMA, TG a EGA (MS) a DROP kalorimetrie, popř. jejich simultánní varianty (TG/DTA/MS, TG/DSC/MS, TG/DTA, TG/DSC).

S využitím špičkového experimentálního vybavení laboratoře lze charakterizovat široké spektrum materiálů např.: anorganické materiály jako jsou slitiny kovů, oxidické systémy nebo keramické materiály; dále organické materiály jako jsou oleje, vosky či pryže a mnoho dalších.

S uváděnými experimentálními systémy lze provádět analýzy v širokém teplotním rozmezí: -180 až 2000°C při režimu ohřevu/ochlazování, izotermí výdrži. Kalorimetry jsou vybaveny vysoce citlivými 3D DSC senzory a DILatometr vysoce citlivým NanoEye senzorem.

Zařízení:

  • Simultánní TG/DTA/DSC/TMA analyzátor Setaram SETSYS 18TM (20 až 1750 °C)
  • Setaram Line 96 MHTC 3D DSC a 3D DROP Kalorimetr (Vysokoteplotní kalorimetr s 3D DSC senzorem, 20 až 1600 °C)
  • Simultánní TG/DTA/DSC Netzsch STA 449 F3 Jupiter (20 až 2000 °C)
  • Simultánní TG/3D DSCanalyzátor Setaram SENSYS EVO (-120 až 830 °C)
  • Dilatometr Netzsch DIL 402 Expedis Supreme Nano Eye (-180 až 2000 °C)

Kontaktní osoba: prof. Ing. Smetana Bedřich, Ph.D.

Zařízení:

  • Simultanni TG/DSC analyzator SDT 650, TA Instruments  (20 až 1500 °C)

Kontaktní osoba: Ing. Vallová Silvie, Ph.D.

Software:

termicka.png