Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

SW Thermo-Calc umožňuje výpočty v oblasti fázových rovnováh (metastabilní a stabilní rovnováha) s účastí pevné, kapalné a plynné fáze v jednoduchých až multikomponentních systémech. SW umožňuje výpočty transformačních teplot, rovnovážných fázových diagramů, dalších termo-fyzikálních a termodynamických veličin (aktivity, DH,…). S využitím SW lze také získávat termodynamické údaje chemických reakcí, studovat elektrochemické, metalurgické a další procesy.

Využívané databáze:

TCFE8, SSOL5, SSUB5, SLAG3, TCOX6, NOX, SALT1, TCAL4, TCES1, TCMP2, TCNI6, TCSLD1, TTNI8, USLD1

Thermo-Calc.png