Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přístrojové vybavení elektrochemické laboratoře umožňuje provádět základní elektrochemická měření jako měření klidového potenciálu, lineární a cyklickou voltametrii. Kromě těchto základních technik máme k dispozici širokou paletu dalších metod, mezi něž patří například chronokulometrie, chronoamperometrie, chronoampotenciometrie a elektrochemická impedanční spektroskopie. Pro naše klienty provádíme především korozní měření, testování baterií a jsme také vybaveni pro stanovení organických a anorganických analytů v roztoku, a to jak po stránce dostupných metod, tak elektrodovým vybavením. Co se týká způsobu dodání a charakteru vzorku, tak se snažíme maximálně vyjít vstříc našim klientům, přičemž detaily je možno konzultovat emailem nebo telefonicky.

Zařízení:

  • Potenciostat Autolab PGSTAT302N (Metrohm)
  • Potenciostat PGZ 301 (VoltaLab)

Kontaktní osoba: Mgr. Novák Vlastimil, Ph.D.

Elchem.jpg