Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V laboratoři lze experimentálně stanovit povrchové a mezifázové charakteristiky (povrchové a mezifázové napětí, úhly smáčení, adhezní práci, rozestírací koeficient) nejenom anorganických tavenin (skel, licích prášků, strusek, tavenin kovů) až do teploty 1600 °C. Rovněž lze zkoumat teploty měknutí a likvidu pomocí tvarových změn vzorku snímaných v průběhu ohřevu kamerou CANON EOS 550D. Měření může probíhat ve vakuu (cca 1 Pa), případně v průtočné atmosféře vhodně zvoleného inertního plynu. V případě testování sypkých materiálů (licích prášků, strusek, aglomerátu) je potřeba dodat pevně slisovaný vzorek ve formě tablety, jejíž hmotnost by neměla přesáhnout 1 g.  V případě kovových materiálů lze dodat krychli nebo váleček o hmotnosti zhruba 0,7 g.

Zařízení:

  • Vysokoteplotní odporová pec Classic s kamerou CANON EOS 550D

Kontaktní osoba: doc. Ing. Řeháčková Lenka, Ph.D.

taveniny.jpg