Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

S využitím SW JMatPro lze získávat klíčová termofyzikální (teploty fázových přeměn, koeficient teplotní roztažnosti, hustotu, mechanické vlastnosti, viskozitu, povrchové napětí,…) kovových materiálů v pevné i kapalné fázi. Dále lze získat termodynamické údaje a také provádět nerovnovážné výpočty: TTT a CCT diagramy.

Využívané databáze:

General Steels, Stainless Steels, Cast Irons

JMatPro.png