Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia

  • Základní informace pro studenta 1. ročníku bakalářského studia

Harmonogram výuky

  • Důležitá data akademického roku

Studijní plány

  • Seznam studijních plánů na VŠB-TU Ostrava

Struktura a systém studia

  • Zde naleznete nabídku ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech FMT pro aktuální akademický rok

Studijní předpisy a formuláře

  • Legislativní dokumenty pro řádné studium
  • Formuláře pro studenty a doktorandy 
  • Dokumenty k BP a DP

Nabídka pracovních příležitostí a stáží

Mobility studentů

  • zahraniční stáže, studium a pobyty pro studenty

Rozvrhy

  • Rozvrhy pro aktuální semestr jsou zveřejněny po jejich aktualizaci provedené na základě podkladů z přípomínkového řízení.
  • Změny v rozvrhu a rezervace místností provádějte v souladu s pokyny.

Studijní opory 

Study Support