Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistické vyhodnocení dat hraje v analytické chemii významnou roli. Zvlášť při vysokém počtu měření je naprosto nezbytné data vyhodnotit na základě znalosti chemometrických postupů. Je nutné potvrdit nebo vyvrátit normalitu dat (Gaussovo rozdělení) a na základě exploratorní a statistické analýzy vyhodnotit charakteristiky polohy a variability.

Použité statistické techniky softwaru QC-Expert jsou zvoleny tak, aby pokryly celou problematiku ve standardních situacích i při porušení základních předpokladů o datech, jako je normalita, homogenita, nebo nezávislost.

QC-Expert.png