Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra metalurgických technologií je jedinou katedrou svého druhu v České republice, zajišťuje výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia ve třech klíčových oblastech souvisejících:

  • s výrobou surového železa a oceli, se sekundární metalurgií a s odléváním oceli do kokil i kontinuálním způsobem včetně moderních způsobů numerických a fyzikálních simulací těchto procesů
  • s výrobou průmyslových odlitků, s metalurgickým zpracováním tavenin, jejich litím do forem, s procesy probíhající při tuhnutí odlitků, s přípravou a zkoušením formovacích směsí,
  • s návrhy a praktickou výrobou uměleckých odlitků v celorepublikově unikátním studijním oboru Umělecké slévárenství (jen bakalářské studium)
  • se zpracováním tradičních i moderních pokročilých kovových materiálů zejména postupy objemového tváření i nově vyvíjenými metodami, založenými na aplikaci intenzivní deformace  

Katedra metalurgických technologií je klíčovou katedrou zajišťující výuku v bakalářském studijním programu Moderní produkce a zpracování kovových materiálů a magisterském studijním programu Metalurgické inženýrství.

Studenti jsou během svého studia zapojováni do výzkumné činnosti katedry, která probíhá v úzké spolupráci s mezinárodně významnými průmyslovými podniky. Studenti tak mají možnost získat nejen praktické zkušenosti, ale také navázat odpovídající pracovně osobní kontakty. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost dále pracovat v týmu s odborníky katedry i průmyslových partnerů v rámci doktorského studijního oboru Metalurgická technologie. Stabilně a zvlášť v současné době je po našich absolventech vysoká poptávka. Nejlepší absolventi dosahují v poměrně krátké době vysoce nadprůměrného mzdového ohodnocení.