Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

logointereg

Laboratoř rud, paliv  a následných produktů vznikla v letech 2018-2019 v rámci realizace projektu „Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL/Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384“ za podpory programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fondu mikroprojektů 2014-2020, financovaného Evropskou unií z fondu mikroprojektů, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Své síly s VŠB-TUO, která byla vedoucím projektu, spojil polský Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Częstochowska a Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

sbirka2

Novou expozici pak přestřižením pásky, po roční kompletaci surovinových exponátů projektovým týmem, slavnostně otevřela proděkanka Fakulty materiálově-technologické, slavnostního zahájení se zúčastnili kromě projektových partnerů, pracovníků a studentů, také odborníci průmyslové praxe.

V laboratoři je umístěna Česko-polská expozice rud, paliv a následných produktů. Jedná se o novou sbírkovou expozici primárních surovin a paliv s ukázkami následných produktů. Expozice je sestavena jak z osobních sběrů členů CZ-PL týmu, tak z unikátních vzorků rud a paliv, které se v minulosti těžily na území ČR i PL.

Sbírka mapuje montánní historii i historii těžby rud česko-polského příhraničí. Tato kolekce presentuje jak vstupní suroviny a paliva, tak následné produkty metalurgické výroby i formy vhodného zpracování železonosných odpadů vznikajících v metalurgii.

Expozice je rozdělena do dvou částí:

Mobilní expozice - zde jsou vybrané základní suroviny, paliva a produkty metalurgické výroby v Česku a Polsku presentovány ve formě „mobilní“ výstavky, která je presentována v rámci akcí partnerských univerzit.

Stálá expozice – kterou tvoří sbírka rudných surovin a paliv ČR a PL, ukázky následných produktů i druhotné produkty vznikající v rámci metalurgické výroby.

sbirka1

Expozice slouží jak k výuce studentů fakulty, tak i pro odbornou veřejnost, v rámci akcí, pořádaných fakultou a bude dále využívána v rámci česko-polské spolupráce k pořádání workshopů s montánně-metalurgickou tématikou. 

 

brozury

Expozice je přístupná studentům v rámci přednášek a veřejnosti v rámci akcí pořádaných Fakultou materiálově-technologickou.