Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblast vědy a výzkumu Katedry metalurgických technologií je orientována do tří základních směrů:

1. Řešení otázek souvisejících s výrobou surového železa, s výrobou oceli, její rafinací pomocí metod sekundární metalurgie a jejím odléváním včetně odlévání plynulým způsobem. Velká pozornost je věnována oblasti modelování metalurgických procesů, a to modelování fyzikálnímu při dodržení principu podobnosti i modelování numerickému pomocí profesionálních CFD programů a simulačních programů pro termodynamické výpočty. 

2. Řešení problematiky zpracování kovových materiálů slévárenskou cestou, tedy výroby tvarových odlitků. V oblasti těchto technologií se věnujeme jak odlévání slitin železa, tak i neželezných kovů. Kromě konvenčních slévárenských postupů se zaměřujeme i na studium speciálních metod výroby odlitků a také numerických simulací těchto procesů.

3. Výzkum deformačního chování včetně strukturotvorných procesů při objemovém tváření za tepla ocelí, slitin neželezných kovů i kompozitů s kovovou matricí. Studium vlivu velikosti deformace a dalších strukturních i termomechanických parametrů na kinetiku fázových transformací při ochlazování ocelí. Nekonvenční způsoby tváření vedoucí k získání jemnozrnné struktury tradičních i progresivních kovových materiálů.

Vzhledem ke špičkovému vybavení potřebnými laboratorními zařízeními v oblastech:

  • tavení a přípravy tekuté fáze,
  • hodnocení termofyzikálních a termomechanických vlastností materiálů,
  • fyzikálních a numerických simulací,
  • přípravy a zkoušení formovacích a jádrových směsí,
  • analýzy kovových a nekovových materiálů,
  • tváření materiálů a simulace deformačních procesů.

jsou pracovníci Katedry metalurgických technologií schopni provádět a modelovat i nejnáročnější experimenty v  uvedených směrech vědy a výzkumu.

Katedra metalurgických technologiíí spolupracuje v oblasti metalurgie a tváření oceli s většinou hutních podniků a výzkumných ústavů v České republice. Zejména se jedná o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Liberty Ostrava, a.s., , ŽĎAS, a.s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o.  se kterými katedra spolupracuje na řadě různých výzkumných a vývojových projektů.

V oblasti slévárenských technologií pak katedra úzce spolupracuje s řadou slévárenských podniků, jako např. Brembo Czech, s.r.o., Maxion Wheels Czech s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. a mnoho dalších.

Katedra má rovněž navázanou intenzivní spolupráci s řadou zahraničních univerzit, výzkumných ústavů i metalurgických podniků, se kterými řeší vzájemné výzkumné projekty. Dlouhodobě jsou organizovány výměnné přednáškové pobyty pracovníků ústavu na technických univerzitách v Katowicích, Krakově, Częstochové, Leobenu, Košicích.

Mezi hlavní partnerské instituce patří:  Politechnika Śląska Katowice, Politechnika Częstochowska, AGH Kraków, TU Košice, MU Leoben, TH Aachen, TU Freiberg, VESUVIUS, Advent Burlington.