Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

bakalářské

Kód Název Jazyk výuky
652-2006/01 Bakalářský seminář I čeština
652-2006/02 Bakalářský seminář I čeština
652-2007/01 Bakalářský seminář II čeština
652-2007/02 Bakalářský seminář II čeština
652-2231/01 Biotechnologické procesy čeština
652-2041/02 Dějiny hutnictví a slévárenství čeština
652-2041/03 Dějiny hutnictví a slévárenství čeština
652-2033/01 Dějiny výtvarného umění I čeština
652-2035/01 Dějiny výtvarného umění II čeština
652-2040/02 Dějiny výtvarného umění III čeština
652-2040/03 Dějiny výtvarného umění III čeština
652-2037/01 Formovací materiály čeština
652-2037/02 Formovací materiály čeština
652-2031/01 Kresba I čeština
652-2038/03 Kresba II čeština
652-2042/01 Kresba III čeština
652-2003/01 Metalurgická výroba a životní prostředí čeština
652-2008/01 Metalurgické technologie čeština
652-2008/02 Metalurgické technologie čeština
652-0005/01 Metalurgie oceli angličtina
652-2023/01 Metalurgie slévárenských slitin čeština
652-2023/02 Metalurgie slévárenských slitin čeština
652-2036/01 Modelování I čeština
652-2039/03 Modelování II čeština
652-2005/01 Oborová praxe čeština
652-2204/01 Počítačová podpora a modelování ve tváření čeština
652-2204/02 Počítačová podpora a modelování ve tváření čeština
652-2024/01 Počítačová podpora a Rapid prototyping ve slévárenství čeština
652-2024/02 Počítačová podpora a Rapid prototyping ve slévárenství čeština
652-2024/03 Počítačová podpora a Rapid prototyping ve slévárenství čeština
652-2043/01 Praktikum z formovací a licí techniky I čeština
652-2046/01 Praktikum z formovací a licí techniky II čeština
652-2045/01 Praktikum z tavení slitin čeština
652-2002/01 Rafinace a odlévání oceli čeština
652-2051/01 Rapid prototyping ve slévárenství, formovací a licí techniky čeština
652-2022/01 Slévárenské formy a formovací směsi čeština
652-1415/01 Slévárenství automobilových dílů čeština
652-1415/02 Slévárenství automobilových dílů čeština
652-3022/04 Slévárenství slitin neželezných kovů čeština
652-2205/01 Specifické materiály v automobilovém průmyslu čeština
652-2206/01 Technologie tváření čeština
652-2201/01 Teoretické základy tváření materiálu čeština
652-2201/02 Teoretické základy tváření materiálu čeština
652-2034/01 Teorie a technologie slévárenství čeština
652-2034/02 Teorie a technologie slévárenství čeština
652-2009/01 Úvod do studia produkce a zpracování kovových materiálů čeština
652-2026/01 Úvod do studia uměleckého slévárenství čeština
652-0416/01 Úvod do tváření kovů angličtina
652-2207/01 Výroba dlouhých a plochých vývalků čeština
652-2004/01 Základy 3D modelování metalurgických procesů čeština
652-2004/02 Základy 3D modelování metalurgických procesů angličtina
652-2301/01 Základy metalurgie železa a oceli čeština
652-2301/02 Základy metalurgie železa a oceli angličtina
652-2304/01 Základy simulace metalurgických procesů čeština
652-2305/01 Základy simulace slévárenských procesů čeština
652-2306/01 Základy simulace tvářecích procesů čeština
652-2307/01 Základy simulace výrobních procesů angličtina
652-2302/01 Základy technologie slévárenství čeština
652-2302/02 Základy technologie slévárenství angličtina
652-2021/01 Základy teorie a technologie slévárenství čeština
652-2001/02 Základy teorie a technologie výroby železa a oceli čeština
652-2303/01 Základy tváření kovových materiálů čeština
652-2303/02 Základy tváření kovových materiálů angličtina
652-2050/01 Závěrečné praktikum čeština

navazující magisterské

Kód Název Jazyk výuky
652-3008/01 Čistota a užitné vlastnosti oceli čeština
652-3008/02 Čistota a užitné vlastnosti oceli angličtina
652-3001/01 Deformační chování materiálů angličtina
652-3001/02 Deformační chování materiálů čeština
652-3015/01 Diplomový seminář I čeština
652-3015/02 Diplomový seminář I angličtina
652-3016/01 Diplomový seminář II čeština
652-3016/02 Diplomový seminář II angličtina
652-3004/01 Elektrometalurgie a výroba feroslitin čeština
652-3004/02 Elektrometalurgie a výroba feroslitin angličtina
652-3023/01 Formovací směsi čeština
652-3023/02 Formovací směsi angličtina
652-3018/01 Kování čeština
652-3006/01 Lití a krystalizace oceli čeština
652-3006/02 Lití a krystalizace oceli angličtina
652-3042/01 Logistický recycling čeština
652-3042/02 Logistický recycling angličtina
652-3024/01 Metalurgie litin čeština
652-0005/01 Metalurgie oceli angličtina
652-3014/01 Modelování metalurgických procesů čeština
652-3014/02 Modelování metalurgických procesů angličtina
652-3007/01 Modelování tvářecích procesů čeština
652-3007/02 Modelování tvářecích procesů angličtina
652-3019/01 Plasticita materiálu čeština
652-3323/01 Pokročilé metody objemového tváření angličtina
652-3020/01 Progresivní technologie tváření čeština
652-3305/01 Sekundární metalurgie čeština
652-3305/02 Sekundární metalurgie angličtina
652-3030/01 Simulace slévárenských procesů čeština
652-3030/02 Simulace slévárenských procesů angličtina
652-3025/01 Slévárenství ocelových odlitků čeština
652-3022/01 Slévárenství slitin neželezných kovů angličtina
652-3022/02 Slévárenství slitin neželezných kovů čeština
652-3022/03 Slévárenství slitin neželezných kovů angličtina
652-3028/01 Speciální metody výroby odlitků čeština
652-3028/02 Speciální metody výroby odlitků angličtina
652-3028/03 Speciální metody výroby odlitků čeština
652-3026/01 Technologičnost konstrukce odlitků. čeština
652-3031/01 Technologie slévárenských slitin angličtina
652-3315/01 Technologie výroby, zpracování a odlévání oceli angličtina
652-3035/01 Technologie výroby a zpracování materiálů pro energetická zařízení čeština
652-3003/01 Technologie výroby oceli v konvertorech čeština
652-3003/02 Technologie výroby oceli v konvertorech angličtina
652-3002/01 Technologie výroby surového železa čeština
652-3002/02 Technologie výroby surového železa angličtina
652-3321/01 Teoretické aspekty objemového tváření angličtina
652-3301/01 Teorie procesů při výrobě železa a oceli čeština
652-3301/02 Teorie procesů při výrobě železa a oceli angličtina
652-3021/01 Teorie slévárenských pochodů čeština
652-3021/02 Teorie slévárenských pochodů angličtina
652-3017/01 Teorie tváření čeština
652-3005/01 Termomechanické procesy tváření čeština
652-3005/02 Termomechanické procesy tváření angličtina
652-3005/03 Termomechanické procesy tváření čeština
652-3012/01 Tváření materiálu a slévárenství čeština
652-3012/02 Tváření materiálu a slévárenství angličtina
652-3009/01 Úpravy materiálu po tváření čeština
652-0416/01 Úvod do tváření kovů angličtina
652-3303/01 Válcování čeština
652-3322/01 Válcování a úpravy materiálu angličtina

doktorské

Kód Název Jazyk výuky
652-1903/01 Formovací směsi a pojivové soustavy čeština
652-1903/02 Formovací směsi a pojivové soustavy čeština
652-1903/03 Formovací směsi a pojivové soustavy angličtina
652-0904/01 Kování čeština
652-0904/02 Kování čeština
652-0904/03 Kování angličtina
652-0909/02 Lití a krystalizace oceli čeština
652-0909/03 Lití a krystalizace oceli angličtina
652-0913/01 Matematické modelování tvářecích procesů čeština
652-0913/02 Matematické modelování tvářecích procesů angličtina
652-0905/01 Metalurgická tvařitelnost čeština
652-0905/02 Metalurgická tvařitelnost čeština
652-0905/03 Metalurgická tvařitelnost angličtina
652-1908/01 Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů na odlitky čeština
652-1908/02 Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů na odlitky angličtina
652-1909/01 Metalurgie a technologie slitin železa na odlitky čeština
652-1909/02 Metalurgie a technologie slitin železa na odlitky angličtina
652-1909/03 Metalurgie a technologie slitin železa na odlitky čeština
652-1909/04 Metalurgie a technologie slitin železa na odlitky angličtina
652-0912/01 Plasticita a strukturotvorné procesy při tváření kovů čeština
652-0912/02 Plasticita a strukturotvorné procesy při tváření kovů angličtina
652-0908/02 Sekundární metalurgie čeština
652-0908/03 Sekundární metalurgie angličtina
652-9912/01 Soudobé pochody výroby oceli v konvertorech a elektrických pecích čeština
652-9912/02 Soudobé pochody výroby oceli v konvertorech a elektrických pecích angličtina
652-0903/01 Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa čeština
652-0903/02 Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa angličtina
652-0931/01 Teoretické základy hutnických procesů čeština
652-0931/02 Teoretické základy hutnických procesů čeština
652-0911/01 Teorie ocelářských pochodů čeština
652-0911/02 Teorie ocelářských pochodů angličtina
652-1907/01 Teorie slévárenských pochodů při výrobě odlitků čeština
652-1907/02 Teorie slévárenských pochodů při výrobě odlitků angličtina
652-0901/01 Teorie tváření čeština
652-0901/02 Teorie tváření čeština
652-0901/03 Teorie tváření angličtina
652-0910/01 Teorie výroby surového železa čeština
652-0910/02 Teorie výroby surového železa angličtina
652-9903/01 Válcování čeština
652-9903/02 Válcování čeština
652-9903/03 Válcování angličtina
652-0933/01 Využití metod modelování a simulací v metalurgii čeština
652-0933/02 Využití metod modelování a simulací v metalurgii angličtina