Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příprava a hodnocení vlastností formovacích a jádrových směsí

Hodnocení ostřiv

 • provedení granulometrického rozboru 
 • stanovení teploty slinování
 • povedení dilatometrického měření (stanovení teplotní roztažnosti)

Formovací a jádrové směsí

 • rozbor a stanovení pevnostních charakteristik
 • stanovení plynatosti
 • vývoj nových typů anorganických pojiv

Oblast tavení, hodnocení kvality a měření vlastností slitin železa a neželezných kovů

Slitiny železa

 • možnost tavení v elektrických indukčních pecích (i ve vakuu)
 • provedení termické analýzy
 • stanovení obsahu vodíku
 • provedení dilatometrických měření
 • stanovení pevnosti v tahu za zvýšených teplot (blízkých teplotě solidu)

 Slitiny neželezných kovů

 • možnost tavení v elektrických odporových pecích i ve vakuové indukční peci
 • provedení termické analýzy a stupně naplynění u slitin Al
 • provedení dilatometrických měření
 • stanovení pevnosti v tahu za zvýšených teplot (blízkých teplotě solidu)

Výroba uměleckých odlitků - využití netradičních, speciálních metod výroby odlitků

 • možnost výroby uměleckých odlitků do jednorázových formovacích směsí na bázi olejů, sádry, keramiky včetně návrhu a zpracování modelů pomocí 3D tisku (vosk, ABS plast)

Expertní systém vad odlitků ESVOD (software, 012/14-11-2011_SW)

 • Počítačová podpora identifikace vad odlitků, software expertního systému dokáže určit vadu podle vnějších příznaků, jedná se o znalostní systém pro identifikaci 72 druhů vad odlitků
 • Expertní systém ESVOD vytvořený na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava nabízí slévárnám nástroj pro identifikaci a analýzu příčin vzniku vad na odlitcích a také jsou jednou z možností, jak zajistit vyšší jakost odlitků a snížení nákladů na neshodné výrobky - zmetky
 • Software ESVOD může sloužit také jako pomůcka pro zaškolení nových zaměstnanců, kteří se zabývají kontrolou a řízením jakosti odlitků