Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP107/10/0438 Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou 2010 2013
GA106/09/0969 Fyzikálně chemické vlastnosti a možnosti aplikací polymorfních oxidických tavenin určených ke studiu procesů v heterogenních soustavách 2009 2011
GA106/09/1598 Výzkum vlastností a výroba nanostrukturního titanu pro dentální implantáty 2009 2011
GP106/09/P395 Výzkum průběhů dějů při aplikaci nekonvenčního tváření pomocí FEM simulace 2009 2011
GA106/07/0631 Plastometrická, počítačová a laboratorní simulace uzdravování materiálu tvářeného za tepla 2007 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002594 Česko-polská výměna zkušeností s adaptací výuky pro on-line terciární vzdělávání v oblasti CZ-PL příhraničí 2021 2022
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384 Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL 2018 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI3/313 Výzkum a vývoj technolgie výroby a zpracování niklových slitin s cílem dosažení vysokých mechanických vlastnsotí a minimalizace výskytu strukturních vad 2011 2013
FR-TI2/280 Výzkum a vývoj nových technologických postupů obrábění a navařování vysocenamáhaných nástrojů určených pro práci za tepla 2010 2013
FR-TI2/319 Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu 2010 2013
FR-TI2/117 Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce 2010 2012
FR-TI2/188 Výzkum a vývoj materiálů pracovních vrstev odstředivě litých vícevrstvých válců orientovaných na moderní trendy valcovacích tratí 2010 2012
FR-TI1/222 Produkce progresivních ocelí pro energetiku a chemický průmysl 2009 2013
FR-TI1/240 Výzkum a vývoj technologie svařování ocelí pro tepelně namáhaná průmyslová zařízení metodou TIG, MIG a MAG 2009 2012
FR-TI1/351 Výzkum, vývoj a ověření technologie výroby nových značek vysoce legovaných ocelí určených pro volné kování s ohledem na snížení energetické náročnosti výroby oceli 2009 2012
FR-TI1/477 Výzkum a vývoj technologie výroby a zpracování kovaných tyčí velkých rozměrů z nástrojových ocelí na formy pro tlakové lití kovů v provedení EFS 2009 2012
FR-TI1/186 Výzkum a vývoj reprodukovatelnosti metalurgie výroby a zpracování vysocelegovaných ocelí a slitin pro práci za tepla se zaměřením na omezení výmětu vlivem trhlin 2009 2011
FR-TI1/224 Vývoj technologie výroby celokovaného dna s nátrubky a výzkum struktury a vlastností ocelí pro nádobu parogenerátoru jaderné elektrárny 2009 2011
FR-TI1/226 Vývoj technologie výroby celokovaného dna s přírubou a výzkum struktury a vlastností pro nádobu reaktoru jaderné elektrárny 2009 2011
FI-IM5/049 Výzkum, vývoj a ověření nových technologií výroby 9 Cr ocelových trubek pro energetiku 2008 2010
FI-IM5/119 Výzkum, vývoj a ověření použití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/089 Výzkum a vývoj nekonvenčních způsobů přípravy progresívních materiálů a jejich zpracování 2024 2024
SP2023/022 Vývoj alternativních způsobů přípravy progresivních materiálů a jejich zpracování 2023 2023
SP2022/15 Výzkum, vývoj a optimalizace metalurgických a slévárenských technologií 2022 2022
SP2022/73 Zkoumání deformačních charakteristik kovových materiálů 2022 2022
8JPL19035 Vliv procesu SPD na strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu na bázi Al-Si a slitin Ti 2019 2021
IRP/2019/39 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Slévárenství slitin neželezných kovů 2019 2019
SP2018/77 Výzkum a vývoj metalurgických a slévárenských technologií při aplikaci moderních laboratorních zařízení a progresivních metod modelování procesů 2018 2018
SP2017/57 Výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií se zaměřením na zvýšení užitných vlastností litých materiálů. 2017 2017
SP2014/61 Optimalizace technologie výroby litých součástí ze slitin neželezných kovů a výzkum lití a tuhnutí oceli pomocí experiment. metod a numerických simulací 2014 2014
SP2013/62 Vývoj nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin a výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí 2013 2013
SP2012/10 Výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí, alternativní způsoby přípravy vysokopecní vsázky 2012 2012
SP2012/23 Studium přípravy a vlastností materiálu na bázi litých kovových pěn 2012 2012
SP2012/33 Fyzikální a počítačová simulace materiálových vlastností vybraných typů materiálů 2012 2012
SP2011/149 Zkoumání vlastností progresivních typů materiálů s využitím laboratorního tváření a počítačové simulace 2011 2011
SP2011/44 Simulace přenosových pochodů při výrobě a odlévání oceli a úprava metalurgických odpadů pro možnost opětovného použití ve výrobním procesu 2011 2011
SP/2010121 Komplexní studie (teoretická, počítačová, metalografická) plastometrických zkoušek materiálu 2010 2010
SP/201014 Modelové studium přechodových dějů v kovové lázni pomocí fyzikálního a numerického modelování a modernizace stávajících modelových zařízení 2010 2010
SP/201066 Pokročilé postupy termomechanického zpracování po implementaci laserového měření tloušťky rozvalku do řídicího systému laboratorní válcovací tratě Tandem 2010 2010
SP/201072 Nízkoteplotní redukce oxidů železa mikrovlnným zářením 2010 2010
OE08009 Mikrolegované oceli s optimalizovanými parametry mechanických vlastností 2008 2011
MSM6198910015 Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů 2005 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
01803/2013/RRC Příprava výzkumného projektu Vývoj nových technologií a optimalizace výroby odlitků 2013 2014
01611/2011/RRC 18. mezinárodní vědecká konference FORMING 2011 2011 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/27 Inovace studijních materiálů metalurgických předmětů 2021 2021
RPP2021/36 Tvorba multimediálních studijních materiálů pro cvičení z oblasti objemového tváření s podporou CAD modelování a 3D tisku 2021 2021
RPP2020/130 TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU PRO PŘEDMĚT "SPECIÁLNÍ METODY VÝROBY ODLITKŮ" A "PRAKTIKUM Z FORMOVACÍ A LICÍ TECHNIKY I A II" PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU STUDENTŮM A AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM UNIVERZITY 2020 2020
RPP2016/68 Inovace výuky ve vybraných profilových slévárenských předmětech ve studijním programu Metalurgické inženýrství, oboru Umělecké slévárenství 2016 2016
FRVS2015/75 Inovace cvičení z oblasti tváření kovových materiálů 2015 2015
FRVS2014/197 Inovace výuky ve vybraných profilových metalurgických a slévárenských předmětech nových studijních oborů ve studijním programu Metalurgické inženýrství 2014 2014
FRVS2013/204 Inovace technických předmětů o praktická cvičení a názorné výukové videosekvence z oblasti metalurgie oceli 2013 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TQ03000386 Optimalizace technologických parametrů elektrostruskového přetavování ocelí pro speciální použití 2024 2025
TK05020023 In situ dobíjecí stanice pro alternativní poptávku energie jako součást smart technologií v různých technických oblastech. 2023 2025
TH02020668 Vývoj technologických postupů výroby litých kovových pěn 2017 2019
TH01021066 Progresivní technologie výroby polotovarů z korozivzdorných ocelí pro aplikace v primárním a sekundárním okruhu jaderných elektráren 2015 2018
TA04010036 Výzkum, vývoj a ověření nových progresivních technologií výroby vysoce legovaných ocelí s cílem snížení energetické náročnosti výroby pomocí řízené redukce strusky na intenzifikované EOP 2014 2017
TA04010223 Výzkum a vývoj výroby odstředivě litých válců s pracovní vrstvou pro poslední stolice hotovního pořadí teplé válcovací tratě. 2014 2016
TA02011314 Jádra z anorganických solí pro technologii tlakového lití 2012 2014
TA02011333 Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů 2012 2014