Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Slévárenství slitin neželezných kovů
Kód
IRP/2019/39
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Předmět 618-3022/01 Slévárenství slitin neželezných kovů (SSNK ) je realizován v rámci navazujícího magisterského studia ve studijním programu N 2109 Metalurgické inženýrství, ve studijním oboru 2109T038 - Moderní metalurgické technologie a dále pak ve studijním programu N3923 Materiálové inženýrství, ve studijní oboru 3911T033 Recyklace materiálů. Cílem projektu bude vytvoření multimediální podkladů pro laboratorní cvičení z předmětu: Slévárenství slitin neželezných kovů (SSNK). Částečně pak tyto materiály budou využity rovněž v předmětu "Metalurgie slévárenských slitin", který je určen pro 2 bakalářské studijní obory - Moderní metalurgické technologie a Umělecké slévárenství. Projekt plně koresponduje se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti a spadá svou charakteristikou a zaměřením do Každoročního plánu realizace strategického záměru.
Zpět na seznam