Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference Iron and Steelmaking 2022 

Katedra metalurgických technologií ve spolupráci s partnerskými univerzitami  a výzkumnými centry

 • Politechnika Śląska, Katedra metalurgii i recyklingu / Silesian University of Technology,  Department of Metallurgy and Recycling
 • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav metalurgie/ Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Institute of Metallurgy
 • Výskumno-inovačným a technologickým centrem, n.o., Slovensko / Research-Innovation and Technology Center, n.o., Slovakia

Tematické zaměření konference 

 • Teorie a technologie výroby a zpracování surového železa a oceli 
 • Numerické a fyzikální modelování metalurgických pochodů 
 • Termochemické modelování metalurgických procesů 
 • Odlévání oceli a slitin, výroba ingotů a odlitků  
 • Neželezné a nekovové materiály 
 • Ekologické aspekty výroby kovů 
 • Energetické přeměny v průmyslu 

Konference FORMING

Katedra metalurgických technologií (v zastoupení prof. Schindlerem) FMT VŠB-TU Ostrava, ve spolupráci se Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechnika Slaska Katowice a Katedrou tvárnenia kovov a plastov MTF Trnava STU Bratislava, spolupořádá mezinárodní konference Forming. Tematické okruhy konference jsou:

 • Plasticita a deformační chování kovů při tváření;
 • Metodika výzkumu plasticity;
 • Modelování procesů plastické deformace kovů;
 • Aplikace zkoušek plasticity.

Konference Forming 2022 se uskuteční ve dnech 7. – 10. 9. 2022 ve městě Polanica Zdrój v Polsku

Konference SPOLUPRÁCE

Katedra metalurgických technologií, FMT, VŠB-TUO ve spolupráci s partnerskými univerzitami Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie a Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity v Žilině každoročně pořádá setkání slévárenských odborníků středoevropského regionu, která umožňují výměnu zkušeností slévačů sléváren Polska, Slovenska a České republiky. Vědecký program zaručuje prezentaci nových již fungujících nebo do provozu nabízených slévárenských technik. Cílem setkání je prezentace aktuálních poznatků a zkušeností z oblasti praxe sléváren, výzkumu a školství. Okruhy témat konference bývají zpravidla: formovací směsi, metalurgie a technologie výroby odlitků ze slitin neželezných kovů, metalurgie a technologie výroby odlitků ze slitin železa.