Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Fyzikálně chemické vlastnosti a možnosti aplikací polymorfních oxidických tavenin určených ke studiu procesů v heterogenních soustavách
Kód
GA106/09/0969
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Podstatou předkládaného projektu je rozšíření současných vědeckých i praktických poznatků v oblasti studia fyzikálně-chemických vlastností polymorfních syntetických oxidických tavenin, které budou využity ke studiu procesů a vzájemných interakcí v heterogenních soustavách. Výzkum bude zaměřen na provádění laboratorních experimentů, sledujících mezifázové děje heterogenních soustav, studium kinetiky a termodynamiky dějů a rovněž i na statistické vyhodnocení získaných údajů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam