Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro cvičení z oblasti objemového tváření s podporou CAD modelování a 3D tisku
Kód
RPP2021/36
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předkládaný projektový záměr bude směřovat do studijního programu [[N0715A270003 - Metalurgické inženýrství]], doplňkově i v programu [[B0715A270006 - Moderní produkce a zpracování kovových materiálů]]. Zejména se bude projekt týkat cvičení z předmětu kování, ale bude taky svým potenciálem nápomocen, pro široké spektrum studentů a pro studium dalších příbuzných předmětů, jako jsou počítačová podpora a modelování ve tváření, technologie tváření, deformační chování materiálů, modelování tvářecích procesů, progresivní technologie tváření a úpravy materiálu po tváření. Projekt je zaměřen na zatraktivnění a zkvalitnění výuky spojené s procesy objemového tváření, zejména pak kování, ale také dalších předmětů s metalurgickým či strojním zaměřením, přičemž studenti načerpají nebo si rozšíří své znalosti v oblasti CAD kreslení a modelování. K tomuto účelu bude využito volné licence softwaru Solid Edge od výrobce SIEMENS pro studenty a vyučující, který umožňuje jak 2D, tak i 3D kreslení, a je hojně využíván i průmyslovými podniky, jako jsou kovárny Ostroj a.s., INPO Hošťálková s.r.o., a další. Takto namodelované komponenty bude následně možné vytisknout na 3D tiskárně a také využít dále pro modelování tvářecích pochodů s využitím katedrální licence na softwaru Simufact. Cílem bude pomocí textových a video návodů studentům představit dnešní trendy v technologiích podpory objemového tváření s možnostmi ověření si vlastní práce v podobě 3D tisku namodelovaných komponentů (samotných výrobků/výkovků nebo i nástrojů/kovadel). Návody budou připraveny ve formě přehledných videí, které budou podpořeny i textovými manuály. Obě varianty budou pak dostupné na webových stránkách fakulty FMT a katedry 633 a budou dostupné pedagogům a studentům a budou dostupné po dobu platnosti daných studijních programů. Takto vytvořené studijní materiály budou přínosné jak pro prezenční formu výuky, tak i pro distanční a to i v případě mimořádných situací, kdy z různých důvodů není možné zajistit osobní účast studentů ve výuce. V neposlední řadě přispějí ke zvýšení potenciálů absolventů studia problematiky tváření materiálů a usnadní jim uplatnění na trhu práce. Tento projekt plně koresponduje se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti a spadá svou charakteristikou a zaměřením do Každoročního plánu realizace strategického záměru.
Zpět na seznam