Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů
Kód
TA02011333
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Zpěněné kovy představují nový typ materiálu s nízkou hustotou, velkým specifickým povrchem a novými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Cílem projektu je studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Pro zpěněné kovy, zhotovené postupy podle projektu, budou stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti.Výzkum základních mechanismů zpěňování kovů dosud v České republice nebyl realizován.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam