Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Vliv procesu SPD na strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu na bázi Al-Si a slitin Ti
Kód
8JPL19035
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Česko-polská spolupráce
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je rozšíření vědecké spolupráce mezi VŠB – TU Ostrava a PAV Krakow v oblasti metod zjemňování struktury procesem SPD (vícenásobná plastická deformace). Zejména se jedná o studium vlivu technologických a tvářecích parametrů procesu vícenásobné plastické deformace kovů na dosažení ultra-jemnozrnné struktury u vybraných typů slitin neželezných kovů na bázi Al, Mg a Ti s nadstandardními mechanickými vlastnostmi a ověření možnosti aplikace těchto metod na vybrané typy kompozitu na bázi Al-Si. Pro verifikaci dosažených výsledků provedených experimentů projektu budou využity metody metalografické analýzy pomocí optické a elektronové mikroskopie (SEM, TEM, spektrální analýza a EBSD analýza). Studium těchto poznatků bude doplněno provedením a vyhodnocováním zkoušek ke stanovení mechanických vlastností a tvářitelností. K tomuto účelu je třeba provést značný počet experimentů pro ověření vlivu technologických a tvářecích parametrů na výsledné zjemnění zrna. Ke komplexnosti řešení přispěje specifika přístrojového vybavení na obou pracovištích. Dílčím cílem projektu bude ověření tvářecího nástroje z hlediska zvýšení efektivity procesu vícenásobné plastické deformace, včetně případných návrhů jeho úpravy. Pro provedení a vyhodnocení experimentů budou využitá špičková technická a měřící zařízení, kterými jsou vybaveny laboratoře VŠB – TU Ostrava a IMIM PAV Krakow. Tímto bude zajištěna i verifikace dosažených výsledků. Výsledky budou publikované ve významných mezinárodních vědeckých časopisech a prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam