Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Plastometrická, počítačová a laboratorní simulace uzdravování materiálu tvářeného za tepla
Kód
GA106/07/0631
Řešitel
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
V navrhovaném projektu se jedná o vzájemnou provázanost na jedno pracoviště (katedra tváření materiálu FMMI, VŠB-TU Ostrava a spolupracující katedry téže fakulty). Unikátní spojení a provázanost tří metod výzkumu odezvy tvářeného materiálu na zatěžování v průběhu deformace a po ní v podobě plastometrické, laboratorní a počítačové (podpořené sledováním strukturního stavu), umožní komplexní matematický popis napěťové odezvy a stupně změkčení X a návazných vztahů pro časy (rekrystalizace, precipitace) v oblasti zotavování a rekrystalizace statické i dynamické. Je to soustředění "pod jednu střechu" a očekává se synergický efekt, který umožní lepší orientaci v provádění experimentů, v jejich zadávání a vyhodnocování, které bude zpřesněno a sjednoceno a následně využito pro softwarové moduly. Základní teoretický výzkum - u zkoušky krutové a tlakové (zde se zaměřením na tlakovou zkoušku s rovinnou deformací PSCT) umožní rozbor napěťovo-deformačních vztahů včetně rychlosti deformace a stanovení závislostí.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam