Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Inovace studijních materiálů metalurgických předmětů
Kód
RPP2021/27
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
[[Hlavním cílem]] projektu je [[rozvoj tvůrčí práce]] studenta (řešitele/spoluřešitele) směřující [[k inovaci studijních materiálů do cvičení, zejména pro distanční formu výuky]], předmětů katedry metalurgie a slévárenství: {{předmět}} [[618-2002/02 Rafinace a odlévání oceli]] {{bakalářského studijního programu Moderní produkce a zpracování kovových materiálů - B0715A270006. A předmětů}} [[618-3005/03 Sekundární metalurgie]]; [[618-3006/03 Lití a krystalizace oceli]] {{a}} [[618-3014/03 Modelování metalurgických procesů]] {{navazujícího studijního programu Metalurgické inženýrství - N0715A270003, specializace Moderní technologie výroby kovu}}. {{Součásti projektu bude také tvorba nových posterů do laboratoří v českém a anglickém jazyce.}} {{Je vhodné uvést, že tato inovace bere na zřetel dnešní požadavky kladené na absolventy těchto studijních programů a bude realizována ve}} [[4 klíčových předmětech]]. {{Předkládaný projekt přispěje k výraznému}} [[tvůrčímu rozvoji schopností studentů]] {{a}} [[zpřehlednění a zkvalitnění učiva]] {{ve formě cvičení. Při provádění praktických úloh bude využívána}} [[výzkumná infrastruktura]] {{katedry metalurgie a slévárenství (618), Laboratoře fyzikálního a numerického modelování, Laboratoře simulace tuhnutí kovů a Laboratoře modelování procesů v tekuté a tuhé fázi na Fakultě materiálově-technologické, VŠB-TU Ostrava.}} {{Do tohoto projektu bude zapojena část pracovníků (3 interní doktorandi a 1 docent) katedry metalurgie a slévárenství orientovaných na výuku v oblasti výroby a zpracování oceli.}} {{Jedním ze spoluřešitelů je i student prezenčního doktorského studia}} [[Ing. Michal SNIEGOŇ]]{{, jenž nefiguruje v el. systému přihlášky. El. systém neumožnil zadání dalšího spoluřešitele.}}
Zpět na seznam