Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Inovace výuky ve vybraných profilových metalurgických a slévárenských předmětech nových studijních oborů ve studijním programu Metalurgické inženýrství
Kód
FRVS2014/197
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Náročný proces přípravy akreditační žádosti bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů ve studijním programu Metalurgické inženýrství vyústil v sestavení zcela inovované struktury studia a vznik nových či silně inovovaných předmětů. Významným způsobem se změnily požadavky kladené na studenty i profilace absolventů. Pro zvýšení atraktivity a srozumitelnosti studijních oborů "Moderní metalurgické technologie" a "Umělecké slévárenství" v bakalářském a navazujícím studijním programu Metalurgické inženýrství bude vhodné se zaměřit na intenzivní inovaci náplně cvičení. Dojde k zařazení laboratorní úlohy a především pak zatraktivnění průběhu výuky pomocí rozsáhlého využití multimediálních návodů k laboratorním/praktickým cvičením v oblasti metalurgie železa, oceli a slévárenství. Do tohoto komplexního projektu bude zapojena významná část akademických pracovníků (5) katedry metalurgie a slévárenství do 40 let a 4 interní doktorandi.
Zpět na seznam