Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Inovace výuky ve vybraných profilových slévárenských předmětech ve studijním programu Metalurgické inženýrství, oboru Umělecké slévárenství
Kód
RPP2016/68
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Náročný proces přípravy akreditační žádosti bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů ve studijním programu Metalurgické inženýrství vyústil v sestavení zcela inovované struktury studia a vznik nových či silně inovovaných předmětů. Významným způsobem se změnily požadavky kladené na studenty i profilace absolventů. Pro zvýšení atraktivity a srozumitelnosti studijních oborů "Moderní metalurgické technologie" a "Umělecké slévárenství" v bakalářském a navazujícím studijním programu Metalurgické inženýrství bude vhodné se intenzivně zaměřit na inovaci náplně cvičení a především jejich rozšíření o moderní laboratorní a praktické metody v oblasti slévárenství.
Zpět na seznam