Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Produkce progresivních ocelí pro energetiku a chemický průmysl
Kód
FR-TI1/222
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
TIP
Předmět výzkumu
Projekt řeší problematiku výroby a zpracování volně kovaných výkovků ze speciálních ocelí legovaných dusíkem (austenitické a duplexní). Vývoj a ověření produkce speciálních ocelí realizované v malých objemech (8 až 15 tun) s využitím moderního zařízení pro vakuové zpracování a rafinaci tekutého kovu procesy LF - VD - VOD umožní rozšíření sortimentu a zvýšení objemu výroby speciálních ocelí s dosahem na malé a střední odběratele. Nové unikátní technologie výroby a zpracování ocelových výkovků ze speciálních ocelí s požadovanými parametry užitných vlastností budou zavedeny do výroby v podmínkách českého producenta výrobků ze speciálních ocelí.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam