Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Jádra z anorganických solí pro technologii tlakového lití
Kód
TA02011314
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Technologie výroby jader z anorganických solí pro použití v technologii tlakového lití složitých odlitků s možností uplatnění i v ostatních slévárenských technologiích. Vývoj kompozitních směsí umožňující aplikaci jader složitých tvarů s vysokou pevností, s vysokou tvarovou přesností a snadnou čistitelností cestou rozpouštění ve vodě s možnosti zpětné rekrystalizace solí z roztoku při zachování vysoké povrchové i vnitřní jakosti odlitků.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam