Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Příprava výzkumného projektu Vývoj nových technologií a optimalizace výroby odlitků
Kód
01803/2013/RRC
Řešitel
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Kategorie
Obecná forma
Typ
Moravskoslezský kraj
Předmět výzkumu
Cílem projektu je komplexní příprava projektové dokumentace včetně všech povinných příloh za účelem realizace výzkumných aktivit v oblasti vývoje nových technologií a optimalizace výroby odlitků. Projektová dokumentace bude zpracována pro podání v rámci programu Technologické agentury ČR ALFA nebo programu MŠMT Kontakt II, případně programu EUREKA. Předkladateli výzkumného projektu budou Ing. Petr Lichý, Ph.D. a Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D., kteří působí jako odborní asistenti na Katedře metalurgie a slévárenství Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Projektová dokumentace bude pořízena vlastní činností, kooperací především mladých výzkumných pracovníků a odborné administrativní podpory.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam