Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Výzkum průběhů dějů při aplikaci nekonvenčního tváření pomocí FEM simulace
Kód
GP106/09/P395
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je zmapovat děje vzniklé při nekonvenčním tváření (ECAP, ECAE, DCAP) pomocí počítačových simulací založených na metodě konečných prvků (FEM) a jejich další aplikaci při rozvoji těchto procesů. Nekonvenční procesy tváření založené na využití velkých plastických deformací (SPD technik) umožňují získání materiálů, které mají jak pevnostní tak i plastické vlastnosti vyšší ve srovnání s jejich klasicky tvářenými variantami.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam